Samorządy nieruchomości budynków SM Cichy Kącik


Samorządy nieruchomości budynków SM Cichy Kącik

Postprzez berloo 21 mar 2013, o 20:39

Z moich (trochę już przeterminowanych) informacji informacji wynika, że na 10 bloków SM Cichy Kącik jedynie 3 mają swoje Samorządy Mieszkańców Nieruchomości.

Jeśli mamy jakieś problemy z remontami (a właściwie ich brakiem), czystością na klatkach i na chodnikach albo oczekujemy jakichś "inwestycji" na naszym osiedlu (chociażby place zabaw), to naprawdę nie powinniśmy oczekiwać, że administracja załatwi wszystko za nas, a w szczególności, że załatwi to we właściwy sposób. Nie jest to ich obowiązkiem i nikt im za to nie płaci. Oni są od wymiany przepalonych żarówek i koordynowania remontów i sprzątania, a nie od podejmowania za nas decyzji o tym, czego potrzebujemy.

Po dzisiejszym spotkaniu mieszkańców Pentagonu rozmawiałem z kilkoma osobami, które także uważają, że potrzebny jest nam samorząd, który przede wszystkim będzie wiedział co się w danym momencie dzieje i będzie reagował na problemy i pomysły mieszkańców. Dodatkowo możliwe byłoby organizowanie spotkań z mieszkańcami w godzinach, na które mogę dotrzeć nie tylko emeryci, ale także aktywni zawodowo ;)

Poniżej zamieszczam fragment Statutu SM Cichy Kącik, który mówi o Samorządach. W Pentagonie jest ~130 mieszkań, pod wnioskiem o zorganizowanie spotkania w celu wyboru Samorządu potrzebujemy podpisów 10% właścicieli mieszkań. Nie musimy wskazywać kandydatów. Jestem gotów przygotować projekt takiego wniosku. Kto chciałby się pod nim podpisać?

Żeby nie było wątpliwości: Nie piszę tego posta po to, aby objąć jakieś stanowisko w Samorządzie. Wolałbym, żeby "czarną robotę" odwalili inni ;) Niech tylko będą rozsądni i nieobciążeni sposobem myślenia z poprzedniej epoki...

http://smcichykacik.pl/akty-prawne/statut/4-organy-spoldzielni.html:
4.5 SAMORZĄDY MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI

§ 80
1. W Osiedlu do 2000 członków organami działającymi są Samorządy Mieszkańców Nieruchomości, wybierane odrębnie dla każdej nieruchomości.

2. Członkowie Spółdzielni posiadający mieszkania w danej nieruchomości wybierają spośród siebie Samorząd Mieszkańców Nieruchomości.

3. Samorząd składa się z trzech osób.

4. Zebranie członków w celu wyboru Samorządu lub zmiany jego składu zwołuje Zarząd Spółdzielni z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej lub 1/10 liczby członków posiadających mieszkania w danej nieruchomości.

5. Zebranie zwoływane jest poprzez pisemne doręczenie zawiadomień uprawnionym do uczestniczenia w zebraniu członkom o czasie i miejscu zebrania wraz z porządkiem obrad bądź poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

6. Członkowie samorządu wybierani są w drodze uchwały podjętej przez członków, o których mowa w ust. 2, zwykłą większością głosów. Uchwała podejmowana jest na zebraniu bez względu na liczbę obecnych. Uchwała winna określić czas na jaki powołany jest Samorząd.

7. W zebraniu oprócz osób, o których mowa w ust. 2 mogą uczestniczyć inne osoby posiadające tytuł prawny do lokalu w danej nieruchomości

§ 81
1. Mandat członka Samorządu wygasa z upływem okresu na jaki został wybrany, bądź – w przypadku wyboru na czas nieokreślony – z chwilą odwołania uchwałą członków, o których mowa w § 80 ust. 2

2. Utrata mandatu następuje również na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone w innej nieruchomości.

3. Członek Samorządu może być odwołany w każdym czasie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

§ 82
1. Samorząd Mieszkańców Nieruchomości jest organem doradczym Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących nieruchomości.

2. Do uprawnień Samorządu Mieszkańców Nieruchomości należy w szczególności :
1) opiniowanie zakresu modernizacji i napraw w nieruchomości,
2) udział w przetargach na roboty remontowe dla danej nieruchomości,
3) udział w przeglądach technicznych i odbiorach robót remontowych wykonanych w danej nieruchomości,
4) opiniowanie wniosków dotyczących zmiany funkcji lokalu,
5) opiniowanie ustalanych przez Zarząd opłat za indywidualne korzystanie z majątku wspólnego danej nieruchomości,
6) zgłaszanie wniosków w sprawie zarządzania nieruchomością


§ 83
Szczegółowy sposób działania Samorządu oraz sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Avatar użytkownika
berloo
 
Posty: 252
Dołączył(a): 12 lis 2006, o 18:16
Lokalizacja: Wrocław

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość


Ekipa    Usuń wszystkie ciasteczka    Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 [czas letni (DST)]
 
cron